Enter your text here

Alla olevasta linkistä löytyy kaikki Pirkanmaanliiton materiaali Pirkanmaan 2. Vaihemaakuntakaavasta (Liikenne ja logistiikka.)

Kalkun omakotiyhdistys on eri vaiheissa antanut vastineita Pirkanmaaliitolle kaavaluonnoksista.  Annetut  vastineet on  Pirkanmaanliiton puolelta asianmukaisesti tiedoksi merkitty.

Kalkkuhan on keskeinen solmupiste uuden oikoradan ajatellulla reitillä .  Juuri julkaistu uusi kaavaluonnos maakuntakaava 2040 löytyy alla olevasta linkistä.

Kaavaluonnokseen  vastineiden anto-aikaa oli 10.04.2015 saakka

Keväällä annettu Vastine   on alla linkissä "VASTINE".

Syyskokoukseen joka oli 26.10.15 Kalkun Koululla saimme Pirkanmaanliiton edustajanan liikennesuunnittelija Ruut-Maria Rissasen kertomaan Oikoratasuunnittelun ja päätöksenteon nykytilasta. Reitti on nyt tarkentunut siten että jäljellä on kaksi päävaihtoehtoa joista ns. läntinen vaihtoehto on se, jota tullaan vahvimpana esittämään. Toisena on ns. lyhyt tunneli, mutta se ei ole kovikaan todennäköinen. Vahvimman vaihtoehdon kartta on loppurapaportissa,jonne linkki alla , sivulla 27. Poliittisia päätöksiä on suunniteltu Tammi/helmi 2016.
Toteutus 20-40v nykyhetkestä, 2035 jälkeen , todennäköisesti ensin siirtyy järjetelyratapiha Lempäälään päin ja sen jälkeen muut ratatyöt. Tämä edellyttäen että maailma ei muutu ja rata on edelleen tarpeen.

Nyt on menossa vastinekierros , Kunnat, alueet, ministeriöt, Ratahallinto jne ja Lopuksi yhdistykset ja yksityiset. Keväällä antamaamme vastineeseen tulee virallinen vastaus joulukuussa 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttp://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/